اطلاعات تماس

اطلاعات و پذیرش: ۹ -۳۳۸۰۶۵۵۱-۰۳۱

بخش ویژه صادقیه (شهروندان ارشد):

پرستاري:۳۳۸۰۹۸۰۷-۰۳۱

سرپرست داخلی آسایشگاه: ۳۳۸۰۶۵۵۵-۰۳۱

ساعات بازدید: همه روزه از ۱۰ صبح الی ۵ بعدازظهر

نشانی: اصفهان –انتهای خیابان امام خمینی – فلکه دانشگاه صنعتی –حدفاصل خیابان های محمود آباد و امین آباد –سرای سالمندان صادقیه.

فاکس: ۳۳۸۰۶۵۵۸-۰۳۱

ایمیل: sadeqieh.esf2@gmail.com

تلگرام: saadeghiye@

اینستاگرام: saadeghiye